Links

Bước 2. Tạo tài khoản FOTA

Cách đăng ký sử dụng FOTA NFT Marketplace:

  • Bước 1: truy cập trang web chính thức https://marketplace.fota.io => chọn “LOGIN” để tiến hành kết nối với ví Metamask
  • Bước 2: Đăng ký tài khoản
Nhập email cá nhân và mã Ref (nếu có) => bấm “Create Account
Giao diện sẽ yêu cầu xác thực liên kết với ví Metamask của người chơi. Thao tác này sẽ yêu cầu 1 khoản phí $BNB để xác thực liên kết. Vậy là bạn đã có thể mua NFT trên FOTA Marketplace rồi!
Giao diện sau khi liên kết với ví Metamask