Links

Hướng dẫn Hybrid Farm bằng LP

Đầu tiên bạn cần phải có LP trong tài khoản
Bước 1: truy cập vào: https://pancakeswap.finance/
Bước 2: đăng nhập ví của bạn và chọn mạng là BNB Smart Chain và chọn ví Metamask
Bước 3: sau khi kết nối ví ở thanh công menu mục “Trade” chọn “Liquidity”
Bước 4: Chọn “Add Liquidity”
Bước 5: ở giao diện chọn cặp LP bạn chọn “FOTA” + “USDT” -> add Liquidity
Bước 6: điền hạn mức FOTA muốn stake thành USDT sau đó chọn “Supply”
Ví dụ: bạn cần stake 100 FOTA sang USDT thì bạn điền vào 100. Số lượng FOTA quy đổi thành USDT = 1:1
Hoặc nếu bạn muốn stake theo % số balance FOTA trong ví bạn thì bạn có thể chọn những lựa chọn % có sẵn của trang
Bước 7: Chọn “Supply” trên ví MetaMask của bạn để hoàn thành stake
Bước 8: Sau khi stake thành công bạn quay về đăng nhập vào https://farming.fota.io/
Tại giao diện FARM bạn có thể chuyển qua mục LP Farm và nhập số LP bạn muốn Farm và hoàn thất quy trình.