Links

Hướng dẫn sử dụng Training Room

Tính năng Training Room của FOTA giúp user có thể trải nghiệm những tính năng của heroNFT cũng như những đội hình chiến đấu mà không cần phải sở hữu tất cả các heroNFT của chúng tôi. Từ đó, user có thể đưa ra quyết định sở hữu những heroNFT mà mình mong muốn.