Links

Daily Quest Reward

Mỗi ví được nhận thêm 4 USDF/DAY khi chiến thắng tại The Ascent.

Daily Reward được ghi nhận cùng với reward của trận The Ascent đầu tiên trong ngày.
Daily Reward cùng với reward của trận The Ascent đầu tiên trong ngày được ghi nhận pending trên blockchain theo công thức:
  • Chia 2% cho inviter của người chơi (referral bonus). Nếu không có inviter hoặc inviter không đủ điều kiện thì 2% này chia cho treasury.
  • Chia 3% cho farming.
  • Người chơi nhận 90%, con số này sẽ chia làm 3 và ghi nhận vào lợi nhuận kiếm được (Total Profit) của 3 heroNFT tham gia trận đấu. Lợi nhuận sẽ được ghi vào 2 giá trị theo USDF và FOTA.
  • 5% Reward còn lại chia cho landlord.