Links

Campaign Mode (PVE)

Là chế độ đi ải, chế độ này cho phép người chơi sử dụng những đội hình đã được thiết lập sẵn bởi những Hero mà người chơi sở hữu, hoặc thuê từ những người chơi khác nhằm vượt qua các di tích.
Vũ trụ trong Campaign Mode có tổng cộng 30 vùng đất (FOTAlands) tương đương với 30 missions, Mỗi mission có 5 Submission.

Điều kiện start 1 Submission:

 • Một đội hình phải có đủ 3 heroes mới được start battle.
 • Không có hero đạt maxed Profit (theo USDF hoặc FOTA) trong đội hình.
 • Không trùng loại hero trong đội hình.
 • Hero đang thuê phải có thời gian thuê còn lại ít nhất 30 phút.
 • Để start The Ascent, mỗi hero trong đội hình còn 1 Energy.
 • Hero được mang vào đội hình không bao gồm các hero đang ký gửi, đăng bán, đăng thuê, đang cho thuê.

Mỗi vùng đất trong Campaign Mode có 5 submission:

SUBMISSION
ENERGY
EXP
REWARD
Submission 1
0
0
0
Submission 2
0
0
0
Submission 3
0
0
0
Submission 4
0
0
0
The Ascent
Cần 3 Energy
Được nhận
Được nhận
 • Người chơi cần chiến thắng qua từng Submission 1 đến 4 để được quyền chơi ở submission cao nhất là “The Ascent”.
 • “The Ascent” là Submission duy nhất cần năng lượng để chơi và khi chiến thắng sẽ được cộng Reward và EXP.

Finish battle:

 • Từ Submission 1 đến Submission 4 khi chiến thắng không cần người chơi xác nhận trên Metamask.
 • Chỉ duy nhất tại “The Ascent” mới cần người chơi xác nhận trên metamask để gửi transaction lên blockchain nhằm ghi nhận reward và EXP.
  1. 1.
   Để tránh lỗi timeout, người chơi cần bấm “Xác nhận” trên Metamask trong vòng 10 phút. Khi transation thành công tiền thưởng sẽ được ghi nhận bằng FOTA token tính theo giá 6h high (giá cao nhất trong 6h trước đó) và Hero sẽ được nhận EXP nếu chưa đạt max EXP của 1 mốc upgrade skill.
  2. 2.
   Nếu HeroNFT đã chạm max EXP của 1 level cần upgrade skill thì sẽ không được cộng thêm EXP
 • Trong quá trình transaction chờ đóng khối trên blockchain, và chờ game đồng bộ data từ blockchain thì user không thể start battle và thời gian chờ đợi có thể tới vài phút. Khi đồng bộ data thành công, UI hiển thị thông báo transaction completed ở Lobby, History, Campain mỗi khi user chuyển đổi UI.
 • Nếu user không confirm transaction thì không thể start bất kỳ submission và cũng không thể unlock vùng đất kế tiếp.
 • Trong trường hợp người chơi chưa confirm transaction, game sẽ hiện thông báo “Reconfirm” mỗi khi người chơi quay về Lobby.

Khi chiến thắng tại The Ascent và transaction thành công thì:

 • EXP được cộng cho các hero tham gia trận đấu. (Nếu heroNFT đã chạm max EXP của 1 level cần upgrade skill thì sẽ không được cộng thêm EXP.)
 • Reward được tính ra FOTA token theo giá 6h high (tại thời điểm finishGame).
 • FOTA Reward được ghi nhận pending trên blockchain theo công thức:
  1. 1.
   Chia 2% cho inviter của người chơi (referral bonus). Nếu không có inviter hoặc inviter không đủ điều kiện thì 2% này chia cho Treasury.
  2. 2.
   Chia 3% cho farming.
  3. 3.
   Người chơi nhận 90%, con số này sẽ chia làm 3 và ghi nhận vào lợi nhuận kiếm được (Total Profit) của 3 HeroNFT tham gia trận đấu. Lợi nhuận sẽ được ghi vào 2 giá trị theo USDF và FOTA.
  4. 4.
   5% Reward còn lại chia cho Landlord.
 • Sau 3 ngày pending, người chơi claim tiền thưởng FOTA token về ví trên MKP. Số FOTA nhận được chính là số FOTA Pending của 3 ngày trước đó. Người chơi chỉ nhận 1st Reward 1 lần khi thắng tại The Ascent, từ lần thứ 2 trở đi thì nhận số Reward theo bảng bên dưới.
Bảng Reward, Energy, EXP của 30 mission tại The Ascent:
MISSION
ENRGY/HERO
1st REWARD (USDF)
2nd REWARD (USDF)
EXP/HERO
1- The Ascent
1
3
3
9
2- The Ascent
1
3
3
18
3- The Ascent
1
4
3
27
4- The Ascent
1
4
3
36
5- The Ascent
1
5
3
45
6- The Ascent
1
6
4
54
7- The Ascent
1
6
4
63
8- The Ascent
1
7
4
72
9- The Ascent
1
7
4
81
10- The Ascent
1
8
4
90
11- The Ascent
1
9
6
99
12- The Ascent
1
9
6
108
13- The Ascent
1
10
6
117
14- The Ascent
1
10
6
126
15- The Ascent
1
11
6
135
16- The Ascent
1
12
8
144
17- The Ascent
1
12
8
153
18- The Ascent
1
13
8
162
19- The Ascent
1
13
8
171
20- The Ascent
1
14
8
180
21- The Ascent
1
15
10
189
22- The Ascent
1
15
10
198
23- The Ascent
1
16
10
207
24- The Ascent
1
16
10
216
25- The Ascent
1
17
10
225
26- The Ascent
1
18
11
225
27- The Ascent
1
19
12
225
28- The Ascent
1
20
13
225
29- The Ascent
1
21
14
225
30- The Ascent
1
22
15
225