Links

Hero NFT Skill & Upgrade

Skill là các đòn đánh đặc biệt được gắn liền với mỗi Hero trong FOTA, mỗi một kĩ năng đều đem lại những hiệu quả và tác động khác biệt cho trận đấu. Skill được chia thành 2 loại:
  • Passive (Nội tại): Là kĩ năng bị động, sẽ luôn tác động lên mục tiêu xuyên suốt quá trình trận đấu diễn ra, cho đến khi chủ thể và mục tiêu chết đi.
  • Active (Kích hoạt): Là kĩ năng chủ động, chỉ tác động lên mục tiêu khi người chơi chủ động thực hiện kĩ năng này.
Mỗi Hero đều sở hữu 3 Skill theo thứ tự 1, 2 và 3. Trong đó, skill 3 còn được gọi là Ultimate Skill, skill 1 sẽ được mở khóa mặc định tại level 1, đối với skill 2 và ultimate, Hero cần phải đạt được level nhất định để mở khóa, và sẵn sàng nâng cấp tại các level kế tiếp đó.
Mỗi một lần mở khóa hoặc nâng cấp sẽ yêu cầu số lượng Aether. Người chơi có thể nâng cấp Skill cho mỗi Hero trực tiếp tại Inventory của mình trên Marketplace khi Hero đạt được cấp độ yêu cầu tương ứng.
Nếu không mở khóa Skill, Hero đó sẽ ko lên level kế tiếp cho dù vẫn tham gia các trận đấu và nhận được điểm kinh nghiệm.
Chi tiết cụ thể được trình bày trong bảng dưới đây:
Level
Total EXP
Required EXP
Skill 1
Skill 2
Skill Ultimate
Upgrade skill
1
0
0
Level 1
Locked
Locked
Mặc định mở khóa skill 1
2
27
27
Level 1
Locked
Locked
Tự động lên level khi đủ EXP
3
81
54
Level 1
Level 1
Locked
Đủ exp, dùng Aether để upgrade level skill. Tăng Ownprice
4
162
81
Level 1
Level 1
Locked
Tự động lên level khi đủ EXP
5
270
108
Level 1
Level 1
Level 1
Đủ exp, dùng Aether để upgrade level skill. Tăng Ownprice
6
405
135
Level 2
Level 1
Level 1
Đủ exp, dùng Aether để upgrade level skill. Tăng Ownprice
7
567
162
Level 2
Level 1
Level 1
Tự động lên level khi đủ EXP
8
756
189
Level 2
Level 2
Level 1
Đủ exp, dùng Aether để upgrade level skill. Tăng Ownprice
9
927
216
Level 2
Level 2
Level 1
Tự động lên level khi đủ EXP
10
1215
243
Level 2
Level 2
Level 2
Đủ exp, dùng Aether để upgrade level skill. Tăng Ownprice
11
1485
270
Level 3
Level 2
Level 2
Đủ exp, dùng Aether để upgrade level skill. Tăng Ownprice
12
1782
297
Level 3
Level 2
Level 2
Tự động lên level khi đủ EXP
13
2106
324
Level 3
Level 3
Level 2
Đủ exp, dùng Aether để upgrade level skill. Tăng Ownprice
14
2457
351
Level 3
Level 3
Level 2
Tự động lên level khi đủ EXP
15
2835
405
Level 3
Level 3
Level 3
Đủ exp, dùng Aether để upgrade level skill. Tăng Ownprice
16
3240
405
Level 4
Level 3
Level 3
Đủ exp, dùng Aether để upgrade level skill. Tăng Ownprice
17
3672
432
Level 4
Level 3
Level 3
Tự động lên level khi đủ EXP
18
4131
459
Level 4
Level 4
Level 3
Đủ exp, dùng Aether để upgrade level skill. Tăng Ownprice
19
4617
486
Level 4
Level 4
Level 3
Tự động lên level khi đủ EXP
20
5130
513
Level 4
Level 4
Level 4
Đủ exp, dùng Aether để upgrade level skill,Tăng Ownprice
21
5670
540
Level 5
Level 4
Level 4
Đủ exp, dùng Aether để upgrade level skill. Tăng Tăng Ownprice
22
6273
576
Level 5
Level 4
Level 4
Tự động lên level khi đủ EXP
23
6831
594
Level 5
Level 5
Level 4
Đủ exp, dùng Aether để upgrade level skill. Tăng Tăng Ownprice
24
7452
621
Level 5
Level 5
Level 4
Tự động lên level khi đủ EXP
25
8100
648
Level 5
Level 5
Level 5
Đủ exp, dùng Aether để upgrade level skill. Tăng Tăng Ownprice
  • Chủ sở hữu và người đi thuê HeroNFT đều được quyền upgrade skill của heroNFT.
  • HeroNFT đang cho thuê, đang ký gửi (đăng bán/đăng thuê) trên MKP không được upgrade skill.