Links

Đội hình tiêu chuẩn

Đội hình tiêu chuẩn là đội hình được FOTA team tổng hợp và xây dựng từ trải nghiệm nội bộ cũng như kinh nghiệm chiến đấu của các người chơi dẫn đầu.