Links

1. Đội hình “Cleave Burst”

  • Grimm
  • Amaltheus.
  • Tigris
Đội hình này gia tăng khả năng sát thương thông qua việc dùng Soul Link từ ulti của Grimm để nối các mục tiêu lại, nhằm khiến các mục tiêu cùng chịu sát thương với mục tiêu bị tấn công.
Sau đó, gia tăng khả năng gây sát thương bằng ulti của Amaltheus, khiến Amaltheus đạt tốc độ đánh tối đa trong 1 khoảng thời gian. Nội tại đánh lan (Cleave) của Amaltheus cho phép cả 3 mục tiêu đều hứng chịu sát thương. Dưới tác động của nội tại đánh lan (Cleave) của Amaltheus và Soul Link của Grimm, cả 3 mục tiêu sẽ chịu sát thương 2 lần trên 1 đòn đánh thường.
Ngoài ra, ulti của Tigris cho phép cả Tigris và đối phương cùng mất một lượng HP như nhau, và thông qua đó cũng gia tăng sát thương của Tigris thông qua nội tại mà Skill 2 đem lại.
Cuối cùng, việc bố trí Tigris và Grimm ở vị trí 1 đều được, cả 2 đều có Skill hồi máu, với Tigris chủ động đem lại 10% mỗi lần sử dụng và Grimm là 30% mỗi lần đối thủ chết.