Links

6. Đội hình “Corruption Master”

  • Orson
  • Aedus
  • Keisha
Đội hình này tăng khả năng gây sát thương dựa trên việc loại bỏ phòng thủ của đối phương với nội tại đánh thường xuyên giáp của Orson và Skill gây trừ giáp của Aedus. Vị trí Tanker thuộc về Orson với Skill Ulti cho phép chuyển hóa sát thương thành sinh lực và Skill 1 cho phép ngăn chặn các skill mục tiêu đối phương gây sát thương cho mình.
Kế tiếp, skill 1 của Aedus cũng cho khả năng trừ giáp theo thời gian lên mục tiêu đối phương, và Keisha đảm nhiệm vị trí gây sát thương chủ lực thông qua nội tại bỏ qua phòng thủ của mục tiêu.
Cuối cùng, ulti của Aedus cho khả năng miễn nhiễm sát thương cận tử cho toàn bộ đồng minh, nhằm tối ưu hóa thời gian duy trì sát thương có thể gây ra.