Links

9. Đội hình “Immortality”

  • Kekor
  • Aedus
  • Godwyn
Đội hình này vẫn tập trung vào khả năng duy trì trong combat, với Kekor có nội tại hút sinh lực ở vị trí Tanker, kèm theo Supporter Godwyn cho khả năng hồi máu và miễn nhiễm sát thương, cũng như làm chậm tốc độ đánh thường của toàn bộ mục tiêu.
Aedus bổ trợ cho vai trò Nuker sát thương phép và phá vỡ phòng ngự đối phương và Support với ulti ngăn sát thương ở các mốc HP cố định.